De boekenjongen van Idema

De stoomconservenfabriek Noord-Holland

Gemaal Lely het vergeten bouwwerk van D. Roosenburg

Kroniek over het-jaar 1998

Medemblik en de invasie van Engelsen en Russen in 1799

Nieuwjaarswensch aan de Burgerij van Medemblik, 1938

Nieuws uit de Medemblikker-Courant van 1918