De Oudheidkundige Vereniging Medenblick is opgericht op 30 november 1962. De vereniging heeft ten doel de bevordering van de kennis en de belangstelling voor het verleden en heden van Medemblik en omstreken, alsmede het behoud van al zodanige zaken die van historische, esthetische en/of stedenbouwkundige betekenis zijn. De vereniging tracht dit doel onder meer te bereiken door:

  • het uitgeven van geschriften;
  • het houden van lezingen, tentoonstellingen, stadswandelingen en excursies;
  • alle andere wettige middelen, die zij voor het doel bevorderlijk acht.

In het Stadsmuseum (het oude Stadhuis), dat gevestigd is aan de Dam in Medemblik, zijn expositieruimtes ingericht. In deze expositieruimtes worden voorwerpen en bodemvondsten, die afkomstig zijn uit de stad Medemblik, geëxposeerd.

STADSMUSEUM MEDEMBLIK
Het Stadsmuseum Medemblik was door omstandigheden dit seizoen alleen geopend in de weekenden van 25 juni tot en met 28 augustus 2022

Een oproep aan suppoosten uit het verleden resulteerde uit 16 vrijwilligers die bereid waren om 2 maal een dienst in te vullen.

Totaal werden er 503 bezoekers geteld over deze periode

De Oudheidkundige Vereniging bedankt dan ook allen die bereid waren ons te helpen.

Nog eenmaal in dit seizoen is ons Museum geopend, namelijk met

Open Monumenten dag op zaterdag 10 september  2022 (tussen 11:00 en 17:00 uur)

U bent dan ook van hartelijk welkom om ons museum te bezoeken.