Geschiedenis Medemblik

Medemblik ontleent zijn naam waarschijnlijk aan het riviertje de Leeck of de Middel-Leeck reeds in de 10de eeuw wordt een stroom de Medemalaca genoemd. Medemblik is de kleinste, maar ook de oudste stad van West-Friesland aan de vroegere Zuiderzee. Uit opgravingen is gebleken, dat Medemblik reeds lang als bewoonde plaats bestond, toen Floris V zijn dwangburcht tegen de te onderwerpen Westfriezen oprichtte. Medemblik kreeg als eerste in 1289 Stadsrechten van Graaf Floris V, die volgens overlevering kasteel Radboud bouwde op de resten van een door Diedrick, zoon van Radboud, in de zevende of achtste eeuw gesticht slot. Het slot heeft menige vijandelijke aanval te verduren gehad. In 1426 was de burcht strijdtoneel van de Hoekse en Kabeljauwse Twisten.

De eerste haven in Medemblik werd evenwijdig achter de oost-westwaarts lopende zeedijk gegraven, welk oorspronkelijk deel uitmaakte van het riviertje de Medemalaca. De naam Oude Haven herinnert hier nog aan. In 1599 werd de Oosterhaven gegraven, rond 1632  de Westerhaven verdeeld  door de Kwikkelsebrug. Op het Westereiland verrezen werfjes, hellingen en een Marinewerf, wat later een opleidingsinstituut voor de Marine werd. In 1850 werd dit verplaatst naar Den Helder en werd dit gebouw, wat nog steeds “Landswerf” heet, een Rijks-krankzinnigen gesticht. Heden in gebruik als gebouw voor jongeren huisvesting.

In 1872 was de Pekelharinghaven voor een groot deel dichtgeslibd en de gemeente besloot het resterende deel te dempen. Aanvankelijk werd de Pekelharinghaven als landbouwgrond gebruikt. In 1930 besloot men de haven in te richten als sportterrein. In 1989 weer werd de haven weer water t.b.v. de watersport.

In de 16e eeuw werd Medemblik getroffen door vele rampen. Grote Pier kwam in 1517, om de stad te plunderen en in brand te steken. In 1555 was er een enorme stadsbrand. De kerk, behalve de toren, en de nabij gelegen kloosters gingen in vlammen op. Ook het Stadsarchief ging verloren. In 1572 was er grote beroering in de stad. Alva probeerde in Medemblik tevergeefs zijn soldaten te legeren, maar uiteindelijk werd de stad toch tot overgave gedwongen. In 1588 werd de stad nogmaals belegerd.

In 1799 ontstond de Bataafs- Engelse oorlog. Die woedde van Augustus tot November. Bij terugtrekking van de Engelse zijn de schepen in de haven in brand gestoken. Diverse keren werd de stad door het zeewater bedreigd.

In 1929 vond er een grote verandering plaats in de bevolking. De aanleg van de Afsluitdijk en de drooglegging van de Wieringermeer leverden veel werk op voor  jonge mannen uit het hele land. Velen bleven hier wonen. Deze periode bracht echter niet de economische groei die men verwacht had. Men richt zich nu vooral op versterking van de positie van Medemblik door promotie van het toerisme. Medemblik staat op de hele wereld als watersportcentrum op de kaart.