Het bestuur van de Oudheidkundige Vereniging Medenblick nodigt u hierbij uit, voor een bijeenkomst op vrijdag 22 maart 2024 om 20:00 uur in de zaal van het Sint Pieter, Ridderstraat 9, 1671 CS, te Medemblik.

Siem van Eeten zal die avond een lezing geven getiteld “Kapers en hun erfenis. Medemblikkers en andere West-Friezen in Franse Kaperdossiers”.

Siem van Eeten is geboren in Den Helder en studeerde Frans en Geschiedenis MO-A. Momenteel is hij verbonden aan het project Global Privateering van de Universiteit Leiden. Hij doet daarvoor onderzoek in Franse archieven naar gekaapte Nederlandse schepen. Verder is hij correspondent voor de Société française d’Histoire maritime en auteur van diverse publicaties op maritiem gebied.

Kapen gebeurde in oorlogstijd en was aan strenge regels gebonden. Voordat een kaperschip ‘op jacht’ ging, moest eerst een grote borgsom betalen die pas geretourneerd werd als een kaping ‘volgens de regels’ was verlopen. Om dit te controleren werd er een minutieus verslag van de kaping gemaakt, werden zowel de kaper als enkele gekaapte bemanningsleden verhoord en hun verklaringen met elkaar vergeleken. Daarnaast werden alle scheepspapieren in beslag genomen. Dit alles werd verwerkt tot een dossier van gemiddeld 40 pagina’s.

Deze dossiers nu bevatten allerlei bijzonderheden over het gekaapte schip, de lading, de verladers en de bestemming, de personalia van de verhoorde gevangenen, persoonlijke en zakelijke brieven en de verkoop van schip en lading. Ook Medemblikkers en andere West-Friezen werden het slachtoffer van een kaping. Zo volgen we de laatste reis van schipper Wybrant Adrieaansz die in 1691 in Frankrijk overleed. Peter Swart van het Westfries Archief en Siem van Eeten hebben onlangs een artikel over hem geschreven in het Tijdschrift voor Zeegeschiedenis.

In het eerste gedeelte van de lezing wordt ingegaan op het fenomeen kaapvaart en wat er allemaal bij te pas kwam. Na de pauze gaan we in op de gevangen genomen West-Friezen, hun schepen en de reders. En wie weet, komt u nog een voorvader tegen!

De Oudheidkundige Vereniging Medenblick hoopt u allen te verwelkomen bij deze lezing.

Aanvang 20.00 uur. Toegang leden gratis.

Aan niet leden wordt € 5,- gevraagd.