De Marine in Medemblik

Het marineverleden van Medemblik

Het marineverleden van Medemblik

 

In het jaar dat de Nederlandse marine 525 jaar bestaat, kijkt kasteel Radboud door middel van een tentoonstelling terug op het maritieme verleden van Medemblik. Een verleden dat begint met het instellen van de West-Friese admiraliteit door Prins Maurits in 1589, waarbij Medemblik één van de leveranciers van oorlogsschepen werd voor de grote conflicten van onze Gouden Eeuw.


In 1797 krijgt Medemblik de status van lig- en bewaarplaats voor oorlogsschepen, hetgeen leidt tot de bouw van 's Lands Werf, een groot gebouwencomplex voor het repareren en optuigen van oorlogsschepen. Als in het begin van de 19e eeuw de werf naar het Nieuwediep wordt verplaatst, wordt ter compensatie het Koninklijk Instituut voor de Marine in de gebouwen van de Landswerf gevestigd. Het KIM verhuisde naar Breda in 1850, hetgeen het einde betekende voor Medemblik als ‘marine-stad’.

 

 

In de tentoonstelling wordt aan de hand van o.a. gravures, prenten en krantenberichten een beeld geschetst van deze boeiende maritieme periode in de geschiedenis van Medemblik, die al veel eerder aanvangt dan de bekendere periode van de Landswerf en het KIM. Daar horen natuurlijk ook wat minder vredelievende objecten bij als in Medemblik afgeschoten loden musketkogels en zelfs een heuse kanonskogel! Een prachtig kijkje in een wat minder bekende periode in de geschiedenis van Medemblik.
Zaterdag 17 augustus is er een mogelijkheid voor leden van
De Oudheidkundige Ver. de expositie gratis te bezoeken.

 

De tentoonstelling is tot stand gekomen in samenwerking met Peter Swart, Oudheidkundige Vereniging "Medenblick" en de Archeologische Dienst Hoorn.

© 2021 Oudheidkundige Vereniging Medenblick

Aan de inhoud op deze site kunnen geen rechten worden ontleend.

Ontwerp: PC Reclame