contributie 2019

 

       

Ook dit jaar organiseert de vereniging o.a. weer een aantal interessante lezingen en is men bezig met het organiseren van de in mei te houden excursie.

Eind 2019 zal de nieuwe jaaruitgave weer in de brievenbus belanden. Tevens zijn wij bezig met wijzigingen in het Stadsmuseum. Dit alles kan alleen bekostigd worden met betaling van uw contributie.

Ik verzoek u vriendelijk om de contributie voor 2019 ad. € 20,00  over te boeken op rekening nummer NL77ABNA0586845100 t.n.v. de Oudheidkundige Vereniging Medenblick graag met uw adres in de omschrijving.

 

 

 

     

© 2019 Oudheidkundige Vereniging Medenblick

Aan de inhoud op deze site kunnen geen rechten worden ontleend.

Ontwerp: PC Reclame