Vanwege de verkoop van het Weeshuiscomplex aan de Torenstraat moest de Oudheidkundige Vereniging Medenblick (OKV) haar onderkomen daar noodgedwongen verlaten.

In het Poortgebouw was niet alleen de dependance van ons museum gevestigd, maar ook vonden daar onze bestuursvergaderingen plaats en bewaarden wij daar ons archief. Door de verkoop kwam hier na 28 jaar helaas een einde aan. Datzelfde gold voor het gebruik van de zolder van het hoofdgebouw als opslagruimte.

In diverse gesprekken met het bestuur van de stichting Hervormd Weeshuis, die overigens in een goede sfeer verliepen, hebben wij er alles aan gedaan om te kijken, of wij daar toch niet konden blijven. Maar het uitgangspunt van het bestuur was uiteindelijk verkoop van het gehele object.

De nieuwe eigenaar heeft heel andere plannen met het Poortgebouw en er was geen ruimte voor ons om daar het gebruik van te kunnen blijven maken.

De grote vraag, die vervolgens opdoemde, was “Waar kunnen we een geschikt onderkomen vinden?” Niet alleen voor de dependance van ons museum, waar we een deel van onze collectie tentoon kunnen stellen, maar ook om objecten te kunnen opslaan.

Na een artikel in de “Medemblikker Courant” kwam er een hoopvolle reactie.
“Kom eens langs om een indruk te krijgen van de mogelijkheden.” De afspraak was vlug gemaakt. Lodge 61. Voormalige boerderij van de gebroeders Groot aan de Brakeweg, daar kwam het aanbod vandaan.

Wat is en wat doet Lodge 61? Eigenaar is mevrouw Inge Kuyt. Van oudsher is zij zeer geïnteresseerd in historie en heeft daarover veel ervaring opgedaan in de Zaanstreek.
Haar wens is om met de “Buitenplaats Medemblik” – samen met meerdere Medemblikker musea – invulling te geven aan een dagprogramma in de stad Medemblik.

Hier past de dependance van ons museum met zijn verschillende onderdelen uit de historie van Medemblik naadloos in. Deze dependance is kortom een voortzetting van de expositieruimte in het Poortgebouw. Er komt nog een officiële opening, maar daar zullen wij u te zijner tijd over informeren.

Voor de collectie van het Stadsmuseum, gevestigd in het voormalige stadhuis, hebben wij nog geen bestemming. Maar wij houden u op de hoogte en staan open voor suggesties voor een geschikte locatie in de binnenstad.