Het bestuur van de Oudheidkundige Vereniging Medenblick nodigt u uit voor een bijeenkomst op vrijdag 2 juni 2023 om 20:00 uur in de zaal van het Sint Pieter, Ridderstraat 9 te Medemblik.

De laatste jaren is er toenemende belangstelling voor huizenonderzoek. Eigenaren vinden het vaak leuk om meer over de geschiedenis van hun huis te weten. ‘Hoe oud is mijn huis?’, is een veel gestelde vraag. Ook genealogen tonen interesse. Zij willen graag weten waar voorouders hebben gewoond en gewerkt.

Huizenonderzoek dient evenzeer als instrument voor de instandhouding van monumentale panden. Een gemeente kan zelfs een onderzoek verplicht stellen als onderdeel van een aanvraag omgevingsvergunning. Dat richt zich uiteraard vooral op de bouwconstructie en uiterlijke kenmerken van een huis.

In 2014 gaf Stichting Stadsherstel Medemblik opdracht voor een bouwhistorisch onderzoek naar een rijks monumentaal woonhuis in Medemblik. Het doel was om de cultuurhistorische waarden van dit huis inzichtelijk te maken. Daarvoor werd een bouwhistorische opname van het huis gemaakt en vond bronnenonderzoek in het archief plaats. Het onderzoek leverde verrassende inzichten en resultaten op. Sindsdien zijn in Medemblik meer huizen onderzocht.

Wij nodigen u van harte uit voor de lezing over dit onderwerp van Peter Swart. Hij is werkzaam bij het Westfries Archief en daarnaast voorzitter van de Stichting Stadsherstel Medemblik. Hij vertelt over bronnenonderzoek in het archief en neemt ons mee langs een aantal bijzondere huizen en oud-bewoners in de binnenstad van Medemblik.

Het belooft een interessante avond te worden, dus kom op tijd.

Toegang is gratis voor leden, niet leden betalen € 5

RemasterDirector_V0