Als gevolg van de uitbraak van het Coronavirus en de landelijk opgelegde maatregelen ter bestrijding van dit virus, was de opening van het Stadsmuseum al tot nadere berichtgeving uitgesteld.

Nu deze maatregelen weliswaar versoepeld zijn, heeft het bestuur van de Oudheidkundige Vereniging ”Medenblick” alle van belang zijnde omstandigheden afwegend, toch besloten het Stadsmuseum dit jaar niet meer open te stellen.

Het virus heerst nog steeds en de gezondheid van onze vrijwilligers, die voor het merendeel uit mensen op leeftijd bestaat en dus tot de zogenaamde risicogroepen behoren heeft ons tot deze maatregel doen besluiten. Daarnaast is het museum te klein om aan de nu geldende regels te kunnen voldoen

Wij hopen, dat wij volgend jaar onze tentoonstelling weer open kunnen stellen voor ieder een.

Met vriendelijke groet,

Oudheidkundige Vereniging Medenblick