Het bestuur van de Oudheidkundige vereniging “ Medenblick nodigt u hierbij uit, voor een bijeenkomst op vrijdag  17 juni 2022 in de zaal van het Sint Pieter Ridderstraat 9  1671 CS te Medemblik.

De heer Willem Jeezer uit Amsterdam geeft een lezing over het archeologisch onderzoek op de Weeshuisgronden in Medemblik.

De senior archeoloog was projectleider bij het proefsleuvenonderzoek alwaar het onderzoeksteam een goed bewaarde vindplaats uit de midden bronstijd lokaliseerde.

Daarnaast vonden zij aan de zuidkant van het terrein, bij de Brakeweg, resten van een grafheuvel.

Tijdens de lezing komen we meer te weten over de betekenis van deze opgravingen voor de geschiedenis van Medemblik.

De heer Jeezer werkt voor ADC Archeo Projecten.

Hij is afgestudeerd op de vroege middeleeuwen van Noordwest-Europa.

Sinds de opgravingen voor de Westfrisiaweg in 2015 is hij ook betrokken bij onderzoek naar de Bronstijd in West-Friesland en werkt hij nauw samen met Wouter Roessingh, die op dit onderwerp promoveerde.

De Oudheidkundige Vereniging Medenblick hoopt u allen te verwelkomen bij deze lezing.

 

Aanvang 20.00 uur. Toegang leden gratis.

Aan niet leden wordt €5,– gevraagd.