Aanleiding van de correspondentie is de constatering van een inwoner van Medemblik dat het kleurgebruik van het wapen onjuist is: het blauw in het wapen van Medemblik dient zwart te zijn. Daarop heeft de gemeente Medemblik het Zuiderzeemuseum gevraagd om de juiste en officieel vastgestelde kleuren van de gemeente aan te brengen.

In een eerste reactie opperde het museum dat de kleuren van de wapensteen wellicht origineel zijn en teruggaan tot de achttiende eeuw. Was er in het verleden sprake van meer keuzevrijheid en voerde de stad Medemblik (ook) de kleur blauw in haar wapen?

Aan ondergetekende is door de gemeente advies gevraagd. Is sprake van onjuist kleurgebruik? Daarbij is niet alleen gekeken naar het stadswapen van Medemblik maar ook naar de familiewapens van de burgemeesters. Het advies is opgesteld namens Stichting Stadsherstel Medemblik.

 

Peter Swart

Hoorn, augustus 2020

Lees het totale advies in Wapensteen_MedemblikkerTolhuis