De Oudheidkundige Vereniging Medenblick is opgericht op 30 november 1962. De vereniging heeft ten doel de bevordering van de kennis en de belangstelling voor het verleden en heden van Medemblik en omstreken, alsmede het behoud van al zodanige zaken die van historische, esthetische en/of stedenbouwkundige betekenis zijn. De vereniging tracht dit doel onder meer te bereiken door:

  • het uitgeven van geschriften;
  • het houden van lezingen, tentoonstellingen, stadswandelingen en excursies;
  • het exposeren van haar collectie;
  • alle andere wettige middelen, die zij voor het doel bevorderlijk acht.

Laatste nieuws