Medemblik 15 oktober 2021.

Overdracht: Monument De Munt.

Al in de beginfase van de besprekingen, was het duidelijk dat het Monument geplaatst zou worden op gemeentelijke grond, waar voorheen de muntboom
met zijn gebeeldhouwde munten stond te pronken, aan de Breedstraat.

De afspraak werd dan ook gemaakt om bij het gereedkomen, het Monument over te dragen aan de grondeigenaar, in dit geval de gemeente Medemblik.

Vrijdag 15 oktober ’21 was het dan zover.  Voorzitter Ton Pronk droeg namens de Oudheidkundige Vereniging Medenblick de eigendomsrechten van het Monument De Munt over aan de Gemeente Medemblik vertegenwoordigd door Burgemeester F. Streng.

Burgemeester Streng sprak hier zijn dank over uit en benadrukte de belangrijkheid van het munt slaan voor Medemblik in het verleden en de betekenis van dit Monument in het heden.

Hierna werd in het gebouw Sint Pieter de bijbehorende stukken getekend aansluitend met een fotoreportage van de werkzaamheden over het tot stand komen van het Monument De Munt