ANBI status

 

 

 

Per 1 jan. 2014 heeft de vereniging de officiele status van CULTURELE ANBI gekregen.(algemeen nut beogende instelling)
Dit heeft als voordeel, dat giften aan onze vereniging hierdoor fiscaal aftrekbaar zijn.
Kijk op www.belastingdienst.nl voor meer informatie.

De vereniging staat ingeschreven bij de Kamer van koophandel onder nummer: 40625084

en onder RSIN nr: 62.82.647 (Rechtspersonen en Samenwerkingsverbanden informantennummer).

 

bankrekening: NL77 ABNA 0586845100 t.n.v oudheidkundige vereniging medenblick.

© 2022 Oudheidkundige Vereniging Medenblick

Aan de inhoud op deze site kunnen geen rechten worden ontleend.

Ontwerp: PC Reclame