verenigingsavond verzorgd door Ben Dijkhuis

Het onderwerp van zijn lezing was “Het Kasteel Radboud” voornamelijk omtrent de periode tot aan de 16e eeuw met een diepgaand onderzoek naar de oorspronkelijkheid van het Kasteel.

Het huidige kasteel is n.l. nog maar een fractie van de oppervlakte die het oorspronkelijk besloeg.

In zijn eerste lezingdeel werd het ontstaan beschreven. Het waarom op die plaats te Medemblik. De strijd tussen de Hollanders en de WestFriezen. Het Baljuwschap en de rechtspraak in het Kasteel. De legende dat het Kasteel oorspronkelijk gebouwd is op de veste van de Friese koning Radboud. Echt diepgaand onderzoek is naar het laatste nooit gedaan.

De naam kasteel Radboud schijnt ook pas te zijn ontstaan in 16-17e eeuw.

Na de pauze in het 2e deel werd de studie besproken van documenten in het nationaal archief genaamd “Tymmerage tot Medembliec” door de baljuw Bengaert Sey.

Rekeningen betrekking hebbende op groot onderhoud in 1438-1444. Een schat van gegevens omtrent het gebruik van de gebouwen, kamers en torens. De noordelijke torens genaamd Molckentoren en Monckentoren waarvan nu nog slechts funderingsresten te zien zijn. De Molckentoren had, zoals op oude restauratiefoto’s blijkt, een veel grotere omvang. Verder ook nog de verdwenen oostelijke toren, de gevangenistoren, dit in tegenstelling tot het nu nog te bezoeken gevangeniskot die waarschijnlijk van een veel latere datum is.

Het gaat te ver om verder alle details te bespreken van dit interessante 2e deel.

Gezien het aantal vragen van de aanwezigen blijkt al te meer dat de presentatie de volle aandacht kreeg en het was ook duidelijk dat het onderwerp veel leden interesseert gezien de forse opkomst.

De kennis en studie van Ben en zijn kompaan Bernd Ooijevaar zijn beschikbaar op het Internet met de link www.dwangburchten.nl maar met Google en het intikken van de naam Ben Dijkhuis komt men ook al  snel op de indrukwekkende website.

© 2021 Oudheidkundige Vereniging Medenblick

Aan de inhoud op deze site kunnen geen rechten worden ontleend.

Ontwerp: PC Reclame