Archeologie

Vrijdag 16 april heeft de laatste thema avond plaatsgevonden van het eerste halfjaar.

Een zeer goed bezochte lezing met als thema de huidige archeologische kennis van Medemblik

Allereerst een korte presentatie van Els Winters omtrent bewoning in de steen- en vroege bronstijd. Tijdens de presentatie werden veel voorwerpen getoond grotendeels afkomstig uit vondsten langs de waterlijn van de vooroever zoals pijlpunten, messen en allerlei gereedschappen van vuursteen. Haar zoon attendeerde haar op deze interessante vindplaats.

De avond werd verder vervolgd door Michiel Bartels, archeoloog van West-Friesland die ons meenam door de eeuwen over een periode van de Karolingische tijd tot circa 1900.

Met een enthousiaste presentatie van een bevlogen professional wist Michiel de aanwezigen te boeien met  prachtige beelden, met achtergrond- en andere verhalen omtrent de geschiedenis en archeologie van Medemblik.

Dat Medemblik in de vroeg Karolingische tijd de enige belangrijke handelsplaats was van West-Friesland met als producten veelal luxe goederen wat  later in de 10e en 11e eeuw veranderde naar de handel in bulk goederen.

Medemblik kreeg het recht om tol te heffen en munten te slaan.

Onder de graven van Holland werd het kasteel gebouwd waarvan tot op heden niet bekend is hoe het oorspronkelijke kasteel er uit zag. Het kasteel is vele malen verbouwd en gerestaureerd maar echt diepgaand onderzoek naar zijn oorspronkelijkheid is tot op heden niet gebeurd.

Veel fragmenten van vroeg aardewerk zijn al gedetermineerd waarvan o.a. een Pingsdorfer panfluit en Portugees aardewerk als bijzonderheden werden aangemerkt.

Van de bouw van de Baenpoort vroeg 16e eeuw resteert niets meer maar wat er nog over is van de Oosterpoort ligt er op dit moment wel heel triest bij.

Michiel benoemde als zeer interessante onderzoeksplaatsen de kop van de Nieuwstraat, de Hema en hoek Torenstraat Bagijnhof. Op deze 3 locaties zullen bouwwerkzaamheden gaan plaatsvinden en mogelijkerwijze is er nu nog tijd voor de archeologen.

Ten slotte kwamen enkele afbeeldingen van de unieke collectie, opgedoken van de IJsselmeerbodem, van badmeester van de Heijden nog ter sprake en op humoristische wijze werd het verhaal verteld van de bij de Westerhaven kadewerken opgebaggerde 18e eeuwse bom die door tussenkomst van Dick Braak geschonken is aan de vereniging. De bom werd geconserveerd maar tijdens de werkzaamheden ontdekte men dat de bom nog vol zat met kruit. Hij is opgehaald door de explosievenopruimingsdienst en beloofd is, alhoewel geen garantie, dat hij te zijner tijd wordt terugbezorgd, zij het dan wel veilig.

De aanwezigen gaven met een hartelijk applaus blijk van hun waardering voor de lezing.

Tijdens de afsluiting sprak Michiel Bartels nog de hoop uit dat de samenwerking met onze vereniging en de archeologische dienst verder zal uitgroeien.

© 2021 Oudheidkundige Vereniging Medenblick

Aan de inhoud op deze site kunnen geen rechten worden ontleend.

Ontwerp: PC Reclame