Welkom

  

I 

Laatste nieuws 19-6-2020

 

Openstelling van  het Stadsmuseum zie Nieuws

 

Laatste stand van zaken monument De Munt

 

 

 

De Oudheidkundige Vereniging Medenblick is opgericht op 30 november 1962. De vereniging heeft ten doel de bevordering van de kennis en de belangstelling voor het verleden en heden van Medemblik en omstreken, alsmede het behoud van al zodanige zaken die van historische, esthetische en/of stedenbouwkundige betekenis zijn. De vereniging tracht dit doel onder meer te bereiken door:

  • het houden van lezingen, tentoonstellingen, stadswandelingen en excursies;
  • het uitgeven van geschriften;
  • alle andere wettige middelen, die zij voor het doel bevorderlijk acht.

In het Stadsmuseum (het oude Stadhuis)  dat gevestigd is aan de Dam in Medemblik zijn expositieruimtes ingericht waar de voorwerpen en bodemvondsten,die afkomstig zijn uit de stad Medemblik worden geëxposeerd.

 

© 2020 Oudheidkundige Vereniging Medenblick

Aan de inhoud op deze site kunnen geen rechten worden ontleend.

Ontwerp: PC Reclame