Museum

Stadsmuseum Medemblik - Seizoen sluiting 2021

Als gevolg van de uitbraak van het Coronavirus en de landelijk opgelegde maatregelen ter bestrijding van dit virus, was de opening van het Stadsmuseum al tot nadere berichtgeving uitgesteld.

Nu deze maatregelen weliswaar versoepeld zijn, heeft het bestuur van de Oudheidkundige Vereniging ”Medenblick” alle van belang zijnde omstandigheden afwegend, toch besloten het Stadsmuseum dit jaar niet meer open te stellen.

Het virus heerst nog steeds en de gezondheid van onze Vrijwilligers, die voor het merendeel uit mensen op leeftijd bestaat en dus tot de zogenaamde risicogroepen behoren, heeft ons tot deze maatregel doen besluiten. Daarnaast is het museum te klein om aan de nu geldende regels te kunnen voldoen

 

Wij hopen volgend jaar onze tentoonstelling weer open kunnen stellen voor ieder een.

 

 


                             

 

Het stadsmuseum bevindt zich in het voormalige Stadhuis van de stad Medemblik. In het "Stadsmuseum", op de mooiste etage van het gebouw,

 beschikken wij over vier ruime kamers  ingericht met een permanente tentoonstelling.

In de eerste kamer is het thema "DE OMRINGDIJK EN VIER NOORDER KOGGE"

 U ziet er een mooie maquette gemaakt door onze Stadsgenoot Dhr. Bob Bos met de opbouw van de dijk, watermolens en de waterlozing in vier vroegere periodes

 

 In de middenkamer is een tentoonstelling ingericht met als thema:

 

"Maritiem Medemblik in de Gouden Eeuw."

 

Tijdens de sanering van de Westerhaven in Medemblik zijn bij het uitbaggeren tien historische mortiergranaten gevonden. Zeven daarvan konden worden bewaard en zijn vanaf zaterdag 20 april 2019 te zien in een expositie in het Stadsmuseum te Medemblik.  

Vanaf 1603 was Medemblik de marinebasis van de Westfriese Admiraliteit. De steden Hoorn, Enkhuizen en Medemblik droegen bij aan het bouwen, uitrusten, onderhouden en bemannen van de vloot. Met oorlogsschepen werd gevochten tegen de vijand. De Westfriese marine was gevestigd in gebouwen langs de Westerhaven en Pekelharingshaven. In de pakhuizen op de kade lag het geschut, kruit en munitie die nodig was voor de vloot. De zee-soldaten moesten de mortieren doorgaans op het dek van een deinend bombardeerschip laden en afschieten op een vaststaand doel.

De gevonden mortiergranaten zijn tussen de 200 en 350 jaar oud en lagen diep in het slib van de haven. Het zijn vooral 100-ponders die daardoor ongeveer 50 kg per stuk wegen. Ze rolden destijds vermoedelijk van de kade of vanaf het oorlogsschip in het water van de haven en bleven daar liggen. De gevonden mortiergranaten zijn nooit gebruikt, niet geladen en volstrekt ongevaarlijk.

De in Medemblik ontdekte collectie mortiergranaten is archeologisch gezien vooralsnog de grootste van Nederland. “Een interessante vondst, en een tastbare herinnering aan hoe het leven in de haven van Medemblik er ooit uitzag. Tegelijkertijd ook een waardevolle bijdrage aan de verhalen van Medemblik, die we onze inwoners en bezoekers maar wat graag  vertellen”.

 

 Een kamer met uitzicht op het IJsselmeer,  staat in het teken van de voormalige Zuiderzee. 

 Dan de statige burgemeester kamer. Eveneens kunt U een kijkje nemen in de trouwzaal. 

 

 

Stadsmuseum Medemblik - Seizoen sluiting 2021

Als gevolg van de uitbraak van het Coronavirus en de landelijk opgelegde maatregelen ter bestrijding van dit virus, was de opening van het Stadsmuseum al tot nadere berichtgeving uitgesteld.

 

Nu deze maatregelen weliswaar versoepeld zijn, heeft het bestuur van de Oudheidkundige Vereniging ”Medenblick” alle van belang zijnde omstandigheden afwegend, toch besloten het Stadsmuseum dit jaar niet meer open te stellen.

 

Het virus heerst nog steeds en de gezondheid van onze

Vrijwilligers, die voor het merendeel uit mensen op leeftijd bestaat

en dus tot de zogenaamde risicogroepen behoren

heeft ons tot deze maatregel doen besluiten.

Daarnaast is het museum te klein om aan de nu geldende regels te kunnen voldoen

 

Wij hopen, dat wij volgend jaar onze tentoonstelling weer open kunnen stellen voor ieder een.

 

Met vriendelijke groet,

 

Oudheidkundige Vereniging Medenblick

 

 

                             

 

                         

 

                

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                            

 

 

 © 2021 Oudheidkundige Vereniging Medenblick

Aan de inhoud op deze site kunnen geen rechten worden ontleend.

Ontwerp: PC Reclame