Het gaat beginnen

 

Wat gaat er beginnen zult u denken?

Er is al over gepraat en geschreven vanaf begin 2018.

Het gaat over het aanbrengen van een Monument van het Munt slaan in Medemblik in de periode 1655 – 1781.

Op de plaats van de gestorven Muntenboom op de hoek Muntstraat, Breedstraat, Torenstraat, gaat de schop in de grond voor de fundering van het object.

Het is een langdurige geschiedenis geworden mede door het Corona virus.

Maar nu is het zover. Eind september gaan de eerste werkzaamheden van start.

Het is een proces van dingen die op elkaar moeten worden afgestemd

De fundering moet  weer droog genoeg zij voor het verlijmen van de tegels.

Het aanbrengen van hagen en bomen kan pas in oktober gebeuren en niet in de zomer.

Zo nadert het najaar met rasse schreden maar het streven van gereed in 2020 wordt gehaald.

Toch doet de Oudheid kundige vereniging nog een beroep op allen die dit initiatief alsnog willen steunen .

Velen hebben ons gesteund met een financiële bijdragen en daar zijn we ook dankbaar voor

Bijna is het totale bedrag van Dertigduizend euro in kas maar er ontbreekt nog €1500,-

Als u het idee heeft om dat laatste steentje bij te dragen dan is dat mogelijk om te storten op rekening nummer NL77 ABNA 0586 845 100 ten name van Oudheid Kundige Vereniging Medenblick ten name van het Monument De Munt.

Bij voorbaat onze dank.   

© 2021 Oudheidkundige Vereniging Medenblick

Aan de inhoud op deze site kunnen geen rechten worden ontleend.

Ontwerp: PC Reclame