Laatste stand van zaken Monument van De Munt

U, als trouwe lezer over het wel en wee in Medemblik,

heeft zich waarschijnlijk afgevraagd,

hoe is het nu met het Monument van De Munt?

 

De Oudheidkundige Vereniging kan u geruststellen.

 

 

Het heeft volop onze aandacht maar er kwam een kink in de  kabel. Het woord Corona virus zal u niet onbekend in de oren klinken.

Het plan was om in de maand mei van dit jaar te starten met de werkzaamheden. Er moesten nog wat details worden doorgesproken voor de volledigheid van het ontwerp.

Helaas was het gezamenlijke gesprek niet mogelijk.

Dan maar even uitstellen, voor hoelang en dat gaf een ander probleem.

De uitbreiding van bomen en hagen kunnen niet worden aangeplant in het zomerseizoen.

Natuurlijk willen wij na gereedkomen, het Monument zoveel mogelijk publiciteit meegeven en eenieder bedanken die een donatie heeft gedaan.

Als je dan 1,5 meter afstand moet houden staan de laatste belangstellenden in de Bagijnhof.

Het plan is nu, om eind september 2020 de draad weer op te

pakken, zodat dit jaar ons Monument aanwezig is.

 

Natuurlijk denkt u nu, hebben ze voldoende financiële middelen verzameld?  Ook daarin een geruststellend antwoord.

 

We zijn er bijna maar nog niet helemaal.

Er ontbreekt nog ongeveer 1500 Euro. Het zou fijn zijn als u ons hiermee kan helpen.

 

Voor de volledigheid, u kunt storten op

NL77 ABNA 0586 845 100 ten name van Oudheidkundige Vereniging Medenblick ; Omschrijving “De Munt”.

 

© 2021 Oudheidkundige Vereniging Medenblick

Aan de inhoud op deze site kunnen geen rechten worden ontleend.

Ontwerp: PC Reclame