contributie 2020

CONTRIBUTIE 2020

 Ook dit jaar organiseert de vereniging o.a. weer een aantal interessante lezingen en

is men bezig met het organiseren van de in mei te houden excursie.

Het Stadsmuseum zal ook dit jaar geopend zijn vanaf Pasen t/m half september.

Eind 2020 zal de nieuwe jaaruitgave weer in de brievenbus belanden.

Dit alles kan alleen bekostigd worden met betaling van uw contributie.

Tijdens de jaarvergadering van november 2019 is besloten om de jaarlijkse contributie

m.i.v. 2020 te verhogen naar 25 euro.

Ik verzoek u vriendelijk om dit bedrag over te boeken op rekening nummer

NL77ABNA0586845100 t.n.v.

de Oudheidkundige Vereniging Medenblick graag met uw adres in de omschrijving.

 

© 2022 Oudheidkundige Vereniging Medenblick

Aan de inhoud op deze site kunnen geen rechten worden ontleend.

Ontwerp: PC Reclame