Financieel boekjaar 2018 - 2019

Financieel overzicht Oudheidkundige Vereniging Medenblick boekjaar 2018-2019    
           
Ontvangsten Begroting 18/19 Werkelijk Begroting 19/20    
           
Kontributie Leden 7.600 7.239 9.400    
Rente 10 6 0    
Verkoop boeken/jaarboekjes 150 314 300    
Stadswandeling 400 645 600    
Entré lezingen 400 342 300    
Entré Stadsmuseum 2.500,00 1.469 1.500    
Excursie   35      
Sponsoring 100 88 100    
Nadelig saldo   865      
Totaal €               11.160,00 €           11.003,00 €           12.200,00    
           
           
Uitgaven Begroting 18/19 Werkelijk Begroting 19/20    
           
Lezingen 500 539 550    
Schrijfbehoeften, porto en fotokop. 200 124 150    
Kosten jaarvergadering 100 131 125    
Contributie Verenigingen 60 62 60    
Aankopen en Inrichting          
Oudheidkamer en 4 Weeskinderen 250 172 200    
Onroerende Zaakbelasting 200 118 150    
Verzekeringen 700 714 725    
Representatiekosten 200 64 100    
Reiskosten 100 71 100    
Jaaruitgave 2.250 2.327 2.400    
Kosten excursie 150        
Bankkosten 170 168 170    
Huur 4 Weeskinderen 2.500 2.528 2.600    
NUON Gas 900 1.212 1.200    
Onderhoud site          
Kosten PR 1.000 912 1.000    
Kosten Stadsmuseum 750 764 750    
Huur Stadhuis 1.100 1.097 1.100    
Kosten kunstproject          
Beleidsplan          
Batig saldo 30   820    
Totaal €               11.160,00 €           11.003,00 €           12.200,00    
           
Saldi Kas en Bank 1.9.2018                                EUR.20.360,--      
Inkomsten 2018/2019   10.138,--      
Sponsoring kunstproject   11.689,--      
Uitgaven 2018/2019   11.003,--      
Uitgaven kunstproject   309,--      
Saldo Kas/Bank 31.8.2019   30.575,--      
           
22-nov-19          
Penningmeester Ton Gieling          
           
           

 

© 2021 Oudheidkundige Vereniging Medenblick

Aan de inhoud op deze site kunnen geen rechten worden ontleend.

Ontwerp: PC Reclame