Presentatie monument "de munt"

 

Oudheidkundige Vereniging ‘’ Medenblick’’

 

Zaterdag 20 april 2019 werd een feestelijke dag met een bijzonder tintje gevierd.

Niet alleen de seizoenopening van ons museum maar ook het presenteren van het projectplan Munt slaan in Medemblik in de periode 1655 – 1781.

Het wordt een monument uitgevoerd in een plateau van hardsteen en marmer met de beeltenis van het voormalig Munt gebouw, op de plaats waar de Medemblikker munt werd geslagen.

Het ontwerp is van beeldend kunstenaar Peter Koelemeijer

 

Wethouder H.Nederpelt van de gemeente Medemblik nam met veel genoegen van Voorzitter Ton. Pronk, het eerste exemplaar in ontvangst en deelde mede dat de gemeente Medemblik dit ook voor de toeristen mooie initiatief wil steunen met een geldelijke bijdrage van €10.000,- en het leveren van de aangepaste groenvoorziening

 

 

Helaas bezit de vereniging niet de vereiste middelen om het resterende deel uit eigen beurs te financieren maar vraagt steun aan allen die dit project ook willen steunen met een bijdrage.

De kosten voor het realiseren zijn € 30.000,-

 

Wilt u ons steunen, dan is dit mogelijk om uw bijdrage te storten op rekening nummer

NL77 ABNA 0586 84 5100,

Ten name van Oudheidkundige Vereniging Medenblick De Munt.

 

 

  

 

     

                                                                   

© 2021 Oudheidkundige Vereniging Medenblick

Aan de inhoud op deze site kunnen geen rechten worden ontleend.

Ontwerp: PC Reclame