Fianacieel overzicht boekjaar 2017 - 2018

Financieel overzicht Oudheidkundige Vereniging Medenblick boekjaar 2017-2018
       
Ontvangsten Begroting 17/18 Werkelijk Begroting 18/19
       
Kontributie Leden 7.500 7.606 7.600
Rente 50 12 10
Verkoop boeken/jaarboekjes 150 93 150
Stadswandeling 500 300 400
Entré lezingen 300 343 400
Entré Stadsmuseum 4.000,00 2.305 2.500
Excursie      
Sponsoring   270 100
Nadelig saldo   1.118  
Totaal €               12.500,00 €           12.047,00 €           11.160,00
       
       
Uitgaven Begroting 17/18 Werkelijk Begroting 18/19
       
Lezingen 500 712 500
Schrijfbehoeften, porto en fotokop. 200 298 200
Kosten jaarvergadering 200 60 100
Contributie Verenigingen 60 62 60
Aankopen en Inrichting      
Oudheidkamer en 4 Weeskinderen 250 133 250
Onroerende Zaakbelasting 200 193 200
Verzekeringen 700 709 700
Representatiekosten 300 287 200
Reiskosten 50 119 100
Jaaruitgave 2.500 2.354 2.250
Kosten excursie 150 417 150
Bankkosten 200 168 170
Huur 4 Weeskinderen 2.500 2.509 2.500
NUON Gas 850 884 900
Onderhoud site 100    
Kosten PR 1000 1013 1000
Kosten Stadsmuseum 750 783 750
Huur Stadhuis 1100 1.064 1.100
Kosten kunstproject   32  
Beleidsplan   250  
Batig saldo 890   30
Totaal €               12.500,00 €           12.047,00 €           11.160,00
       
Saldi Kas en Bank 1.9.2017                                EUR.21.478,--  
Inkomsten 2017/2018   10.929,--  
Uitgaven 2017/2018   12.047,--  
Saldo Kas/Bank 31.8.2018   20.360,--  
       
23-nov-18      
Penningmeester Ton Gieling      
       
       

 

© 2021 Oudheidkundige Vereniging Medenblick

Aan de inhoud op deze site kunnen geen rechten worden ontleend.

Ontwerp: PC Reclame